Linkbuilding för eCommerce.

linkbuilding for webshops

Har du ett e-handelsföretag och vill sticka ut från konkurrenterna? Är du trött på att fastna på sida 5 i sökmotorresultaten trots allt ditt hårda arbete?

Överväg då länkbyggande – det är det bästa sättet att förvandla ett litet, okänt e-handelsföretag till en blomstrande framgång! Länkbyggande är kraftfullt – det påverkar webbplatsens synlighet och kan göra underverk för den övergripande SEO-prestandan.

Både veteraner och nybörjare tittar på denna strategi med stort intresse; vem gillar trots allt inte gratis trafik?

Här är allt du behöver veta om länkbyggande för e-handelsföretag år 2023.

Varför bör e-handelsföretag börja bygga länkar?

Inget annat kommer att ge dig samma ökning av sökmotorrankningen som länkbyggande. Så när Google och andra sökmotorer ser att din webbplats får många länkar från högkvalitativa webbplatser kommer de att belöna dig med bättre sökresultat.

När din webbplats börjar rankas högre i sökresultaten kommer du dessutom att se en betydande ökning av trafiken till din webbplats. Detta kan översättas till mer försäljning och intäkter för ditt e-handelsföretag, vilket ger dig ett försprång gentemot dina konkurrenter.

Vad krävs för en strategi för länkbyggande för e-handelsföretag?

Varje e-handelsföretag bör ha flera viktiga komponenter i åtanke när de skapar sin strategi för länkbyggande. Dessa är följande:

1. Skapa värdefullt innehåll:

För att kunna bygga högkvalitativa länkar måste du ha förstklassigt innehåll på din webbplats. Det kan vara allt från blogginlägg, guider, videor, infografik eller andra typer av innehåll som din målgrupp kommer att finna värdefullt.

2. Bygga upp ett nätverk av branschinfluensorer och andra aktörer:

Att bygga relationer med andra aktörer i din bransch är också nyckeln till framgångsrik länkbyggande. Detta kan innebära att du når ut till influencers och bloggare eller samarbetar med andra e-handelsföretag inom din nisch.

3. Identifiera relevanta länkmöjligheter:

Det är också viktigt att vara strategisk när det gäller var du får länkar – det innebär att identifiera bra källor som är relevanta för din bransch och som är inriktade på din ideala kundbas.

4. Användning av en rad olika taktiker för länkbyggande:

Slutligen måste du ha en rad olika taktiker för att bygga länkar, till exempel gästpostning, skapa infografik som folk vill dela och länka till, göra PR online med mera.

Vilka är fördelarna med länkbyggande för e-handelsföretag?

Några av de viktigaste fördelarna med länkbyggande för e-handelsföretag är följande:

Länkar ger dig trovärdighet:

En av de största fördelarna med länkbyggande är att det ger din webbplats trovärdighet i sökmotorernas ögon. Detta innebär högre synlighet och bättre rankning, vilket är viktigt för alla e-handelsföretag som vill växa och lyckas.

Ökar trafiken:

En annan viktig fördel med länkbyggande är att det kan öka trafiken till din webbplats avsevärt. När fler människor besöker din webbplats har du fler möjligheter att omvandla dessa besökare till kunder och generera försäljning.

Ökar varumärkeskännedomen:

Förutom att öka trafiken kan länkbyggande också hjälpa ditt varumärke att bli mer synligt och välkänt inom din bransch. När fler människor börjar länka till dig och pratar om ditt företag kan det leda till större medvetenhet om ditt varumärke och vad du behöver för att bygga upp ditt företag.

Driver försäljningen:

Oavsett om du är ett befintligt e-handelsföretag eller om du vill starta ett kan länkbyggande vara ett otroligt effektivt sätt att öka försäljningen och intäkterna för ditt företag. Med högre ranking i sökmotorerna, mer trafik och ökad varumärkeskännedom har du en mycket starkare position för att locka till dig kunder och öka försäljningen.

Förhållandet mellan innehållsmarknadsföring och länkbyggande för e-handelsföretag:

Innehållsmarknadsföring och länkbyggande är nära sammanflätade för e-handelsföretag, eftersom båda strategierna arbetar tillsammans för att driva trafik, synlighet och försäljning.

Genom högkvalitativt innehåll på din webbplats kan du locka till dig fler länkar från andra aktörer i din bransch och bygga upp ett starkt rykte och öka din placering i sökmotorerna.

Dessutom kan ett effektivt länkbyggande också hjälpa dig att identifiera relevanta möjligheter att marknadsföra ditt innehåll och öka din närvaro på nätet.

I slutändan är nyckeln till framgång inom innehållsmarknadsföring och länkbyggande att fokusera på kvalitet, relevans och att rikta sig till rätt målgrupp.

Genom att göra detta kan du bygga starka relationer med influencers och andra i din bransch, få mer trafik till din webbplats och i slutändan få ditt e-handelsföretag att växa.

Förhållandet mellan internationell länkuppbyggnad och e-handelsföretag:

Oavsett vilket land du är baserad i eller vilka produkter eller tjänster ditt e-handelsföretag säljer kan internationell länkbyggande öka synligheten, trafiken och försäljningen.

Genom att nå ut till relevanta webbplatser i andra länder, ta kontakt med lokala influencers och delta i PR-insatser online kan du bygga värdefulla länkar som inte bara hjälper ditt företag på din lokala marknad utan även ökar din räckvidd och synlighet på global nivå.

Förhållandet mellan gästpostning och länkbyggande för e-handelsföretag: Förhållandet mellan gästpostning och länkbyggande för e-handelsföretag:

Gästutskick och länkbyggande är nära sammankopplade för e-handelsföretag, eftersom båda strategierna arbetar tillsammans för att driva trafik, synlighet och försäljning.

Gästinlägg är ett kraftfullt sätt att få exponering och bygga upp trovärdighet för ditt företag, eftersom det innebär att du publicerar högkvalitativt innehåll på webbplatser från tredje part som är relevanta för din bransch.

För e-handelsföretag kan detta innefatta publicering av produktrecensioner, handledningar, instruktionsböcker eller annat relevant innehåll som bidrar till att etablera ditt företag som en tankeledare och pålitlig informationskälla.

Förutom att det leder till trafik till din webbplats kan gästpublicering också bidra till att bygga högkvalitativa länkar tillbaka till din webbplats och förbättra din ranking i sökmotorer.

Avslutande tankar:

För e-handelsföretag är länkbyggande viktigt för att driva trafik, synlighet och försäljning. Oavsett om det sker genom gästpostning, internationella kontakter eller andra taktiker kan ett effektivt länkbyggande hjälpa dig att bygga upp värdefulla länkar som förbättrar din sökmotorplacering, ökar varumärkeskännedomen och ökar försäljningen för ditt företag.

Frank Dunbar
Frank Dunbar
Facebook
Twitter
LinkedIn

Table of Contents

You might also enjoy

Leave it to our experts.
Find out how link building strengthens your authority & increases findability. Ask for a free link building scan.

#01.

Ready to start buying links?

Do you want to outsource your link building strategy or use the our self-service inventory? Need help? Our team is ready to jump in if needed.

Leave it to our experts.
Find out how link building strengthens your authority & increases findability. Ask for a free link building scan.